Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2013

chilloutt
20:23
taka jestem dziś zmęczona, tak mi dzisiaj bardzo źle. 
— Peszek
Reposted fromkatalama katalama viamagicautumn magicautumn
20:23
9055 79aa 390
Reposted fromweheartit weheartit viacatherineee catherineee
chilloutt
20:23
3820 79be 390
Reposted fromseaweed seaweed viacatherineee catherineee
20:23
[ ρ є я ƒ є c т ] | via Facebook
Reposted fromweheartit weheartit viacatherineee catherineee
20:23
60's | Gorgeousity.
Reposted fromweheartit weheartit viataka-jedna-ja taka-jedna-ja
20:22
3725 c9d6 390
Reposted fromvesania vesania viataka-jedna-ja taka-jedna-ja
chilloutt
20:22
4638 d1b8 390
reality

August 14 2013

chilloutt
21:59
2056 1bc3 390
Reposted fromvankei vankei viafoodforsoul foodforsoul
21:59
1845 dd99 390

latenighttechnobeats:

girly but cozy af

21:58
1185 bd31 390

 i am / agirlnamedhope

Reposted fromnameherhope nameherhope viaanomalia anomalia
chilloutt
21:58
6277 bd05 390
Reposted fromkonwalia konwalia viaanomalia anomalia
chilloutt
21:58
7936 af1a 390
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viaanomalia anomalia
21:57
2486 d2a4 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaanomalia anomalia
chilloutt
21:57
7308 9215 390

July 28 2013

chilloutt
13:08
0624 b22b 390
Reposted fromretaliate retaliate viamagicautumn magicautumn
chilloutt
13:04
6473 5a90 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viamagicautumn magicautumn

July 25 2013

chilloutt
10:35
4854 1b06 390
Reposted fromlenka024 lenka024 viadobby dobby
chilloutt
10:35
 Są takie rzeczy, których nie chcesz robić, przysięgasz, że ich nie zrobisz, zabraniasz sobie, a potem to nagle dzieje się samo. Nie da się ich nawet przeanalizować, nie podlegają procesom myślowym: dzieją się i już, pozostaje tylko patrzeć na siebie ze zdziwieniem i zapewniać, że nie ma w tym twojej winy, po prostu samo się stało. ”

— Dmitry Glukhovsky
Reposted fromtake-care take-care viaheroinchic heroinchic
chilloutt
10:35
5301 80f3 390
Reposted fromgitarowaaaA gitarowaaaA viadobby dobby
10:34
4599 4a67 390
Reposted fromjozefspace jozefspace vialaj laj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl