Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2013

chilloutt
17:50

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viadobby dobby
chilloutt
17:50
3865 7b9f 390
Reposted fromzapiski zapiski viam-jak-magia m-jak-magia
chilloutt
17:49
9916 c195 390
Reposted fromProfilschnitte Profilschnitte viadobby dobby
chilloutt
17:49
9689 55f0 390
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair viadobby dobby
chilloutt
17:49
4800 acf0 390
Reposted fromjustMeee justMeee viakeepfit keepfit
chilloutt
17:49
9161 3f88 390
Reposted fromlittlestories littlestories viadobby dobby
chilloutt
17:49
5593 764a 390
Reposted fromlenka024 lenka024 viabezzupy bezzupy
chilloutt
17:48
Każdy popełnia błędy, nie każdy naprawia.
— O.S.T.R & Hades- Ona i Ja
Reposted fromparamaribo paramaribo viabezzupy bezzupy
17:48
4770 1378 390
Reposted fromgiantfailure giantfailure viabezzupy bezzupy
17:48
chilloutt
17:48
8265 3273 390
Reposted frommadziasia madziasia viabezzupy bezzupy

August 21 2013

chilloutt
09:09
1207 91c6 390
Reposted fromelskede elskede vialaj laj
09:09
7956 383e 390
Reposted fromzoozia zoozia vialaj laj
chilloutt
09:07
Ten świat jest jakiś pojebany dziś, nie sądzisz?
Ty jesteś tam, ja jestem tu, nie wiem co trzeba zrobić już i
Chciałbym dziś mieć już pod nogami pewny grunt i
Żyć z Tobą, być przy Tobie, mieć coś, wiedzieć już
— Pezet "Nieważne" (ft. Krzysztof Rychard)
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaj laj
chilloutt
09:07
whatever
Reposted fromcube cube viadobby dobby
chilloutt
09:07
5685 c6d7 390
Reposted fromsablemarguerite sablemarguerite viadobby dobby

August 16 2013

chilloutt
20:25
2306 e120 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viafoodforsoul foodforsoul
chilloutt
20:24
6124 f1bc 390
Reposted fromzyggie zyggie viaimchuckbasss imchuckbasss
chilloutt
20:24
8593 7c45 390
Reposted fromnictuniema nictuniema viakoagulant koagulant
chilloutt
20:24
1060 9fd3 390
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viakoagulant koagulant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl