Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2015

chilloutt
22:25

January 12 2014

chilloutt
22:18
4441 861f 390
Reposted fromdeceived deceived viaRat-Inc Rat-Inc
chilloutt
22:17
9546 11d1 390
Reposted fromblond blond viataka-jedna-ja taka-jedna-ja
22:15
chilloutt
22:15
7659 153f 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadreamlike dreamlike
chilloutt
22:15
6167 e7d7 390
unfortunatelly... YES.
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viadreamlike dreamlike
chilloutt
22:15
6167 e7d7 390
unfortunatelly... YES.
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viadreamlike dreamlike

October 07 2013

chilloutt
17:54
8983 b1b0 390
Reposted fromlabellavita labellavita viapowiewa powiewa
chilloutt
17:53
1541 0b67 390
Reposted fromfuckingfuck fuckingfuck viadreamlike dreamlike
chilloutt
17:53
matura to bzdura
— nie chce :(
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viamirabell mirabell
chilloutt
17:53
chilloutt
17:53
chilloutt
17:52
6181 7552 390
Reposted frombanshe banshe viaimchuckbasss imchuckbasss
chilloutt
17:52
Brakowałoby mi Ciebie nawet gdybym Cię nie poznał.
— ;*
17:52
7768 4055 390
Reposted fromamatore amatore viaimchuckbasss imchuckbasss
17:51
pedro guizilini | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viaimchuckbasss imchuckbasss
chilloutt
17:51
9556 77de 390
Reposted fromoversensitive oversensitive viadobby dobby
chilloutt
17:51
- Jakoś dziwnie wyglądasz. Chyba Cie coś bierze...
- No. Kurwica.
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viadobby dobby
chilloutt
17:51
Zawaliłam w życiu kilka ważnych spraw, zagubiłam kilka przyjaźni, chyba zapomniałam o swoich zasadach. Ale przecież na błędach uczy się człowiek.
— yourheartbeat.soup.io
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viadobby dobby
chilloutt
17:50

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl